Vizija in poslanstvo

Naše poslanstvo – zakaj smo tu?

Da z učinkovitim upravljanjem naložb povečujemo premoženje svojih delničarjev, da znamo več in uporabljamo to znanje bolje kot druga naložbena podjetja po svetu ter s tem znanjem razvijamo ekspertni odločitveni sistem, ki omogoča nadzorovano globalno investiranje v celoten spekter finančnih instrumentov.

Naša vizija – kaj želimo doseči?

Postali bomo najbolj uspešen in zaželen upravljavec kapitala v srednji Evropi. Nika bo ena izmed najzanimivejših naložbenih priložnosti za vlagatelje. V uspešnosti investiranja na razvitih trgih se bomo uvrščali v vrh v primerjavi z globalnimi vzajemnimi skladi. Dosegali bomo višjo donosnost od pričakovane za tako stopnjo tveganja. Tveganje portfelja naših naložb bo nižje od povprečnega tržnega tveganja. Trajno bomo razvijali ekspertni odločitveni sistem za celovito globalno investiranje.

Naše vrednote – v kaj verjamemo?

 

 • Trajnostno naravnan razvoj, s tem pa tudi dolgoročna uspešnost družbe.
 • Odgovornost, zaupanje, spoštovanje dogovorov, korektnost, učinkovitost, pozitivna dejanja, nikomur ne želimo povzročati trpljenja...
 • V nove izzive prihodnosti in ideje usmerjene v prihodnost, ki nas motivirajo in nam predstavljajo priložnost za rast in razvoj.
 • Prilagajanje spremembam v okolju, sposobnost odkrivanja in izkoriščanja tržnih priložnosti ter želja po nenehnem razvoju, učenju in izpopolnjevanju.
 • Ljudje so pomembni. Zato gradimo prijateljske medsebojne odnose, z zavzetostjo in ustvarjalnostjo izpolnjujemo zastavljene načrte in priznavamo pomembnost vsakogar in vsakega zaposlenega.
 •  

  Naše strategija - kako želimo doseči?

  Prenašali bomo raziskovalne inovacije v naložbeni uspeh. Poznamo in spoštujemo tradicionalne pristope investiranja, vendar si močno prizadevamo najti nove originalne poglede na investiranje in jih uporabiti za nadpovprečni uspeh.

   

  Naložbe

  Kratkoročne