GEPArd rezultati

Za ponazoritev poglejmo rezultate delovanja ene od strategij GEPArda, s katero upravljamo portfelj velikosti približno 350.000 dolarjev majhnih in srednjih ter tehnoloških podjetij, ki kotirajo v ameriških dolarjih. Zakaj ravno toliko? Ker s tako količino sredstev dosežemo smiselno razpršitev portfelja, ob tem pa ne uporabimo nobenega vzvoda. Toliko denarja bi torej potrebovali, da bi svoj denar razpršili po različnih regijah, panogah in podjetjih različnih velikosti. To lahko storimo tudi z manjšim vložkom in izvedenimi finančnimi instrumenti, le da tveganje takšne naložbe presega tveganje investiranega kapitala. Portfelj primerjamo s primerjalnim portfeljem, ki je sestavljen iz enakih komponent in ima naslednjo panožno sestavo:

Spodnji graf predstavlja gibanje portfelja, ki ga upravlja GEPArd ter gibanje primerjalnega portfelja v enakem časovnem obdobju. Iz grafa je razvidno, da GEPArdova strategija prehiteva povprečje predvsem zato, ker ohranja doseženo vrednost v času padcev na trgu.V spodnji tabeli je GEPArdova strategija ovrednotena s pomembnejšimi kazalniki uspešnosti upravljanja. Iz njih je razvidno, da ima strategija precej višji od tržnega donosa (pri tem je donos iz danih podatkov preračunan na letno raven, t.j. »anualiziran donos«), odličen Sharpov koeficient (mera investicijske učinkovitosti pri dani količini sprejetega tveganja – osnova za primerjavo portfeljev) ter majhen maksimalni padec (največja razlika med vrhom in dnom vrednosti portfelja v danem časovnem obdobju).


GEPArd Trg
Anualiziran donos 1,37% -9,13%
Beta

0.004

1
Sharpov koeficient 0.22 -0,52
Maksimalen padec 6,25% 22,51%
*obdobje od 4.5.2015 do 4.3.2016

Pomembna prednost strategije je tudi zelo majhna beta, kar pomeni, da je njena uspešnost v zelo majhni meri odvisna od gibanja trga. Iz spodnje slike je razvidno, da uspešnost strategije pravzaprav ni odvisna od smeri gibanja trga, saj je beta v času medvedjega trga celo negativna, kar pomeni, da GEPArd padce na trgu v povprečju izkoristi za doseganje pozitivnih donosnosti.


Posredno iz zgoraj že omenjenih sledi še ena prednost, in sicer v primerjavi s tržnimi nekajkrat manjši padci portfelja (tretja slika spodaj – GEPArdova strategija je označena z zeleno barvo), kar pomeni, da se lahko z GEPArdovo strategijo v veliki meri zaščitimo pred morebitnimi korekcijami oziroma padci na trgu.


Zgoraj predstavljeni rezultati so dejanski realizirani rezultati. Vsi kazalniki uspešnosti so izračunani na resničnih preteklih realiziranih vrednostih GEPArdovega portfelja, prav tako so iz preteklih realiziranih rezultatov izrisani vsi grafikoni.

Da je strategija uporabljana tudi v realnosti in ni zgolj simulacija, dokazuje zadnjih sto transakcij, ki jih bomo tedensko objavljali tukaj.

 

Naložbe

Kratkoročne